6D Duurzaamheid

Door de energietransitie wordt duurzaamheid steeds belangrijker voor organisaties. Duurzaamheid bevat veelzijdige informatie die interessant is voor verschillende partijen. Met deze applicatie leg je deze nu vast, denk aan onderhoudsschema’s, productielocaties, productieprocessen of configuratie van producten. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met de energievraag tijdens de uitvoering. Denk hierbij aan de maximale energiebehoefte, maximaal fossiele-energie verbruik en minimaal percentage aan hernieuwbare energie die als product-eisen worden gesteld. Door deze informatie vroegtijdig vast te leggen worden beslissingen beter gemaakt en kan er efficiënt gepland worden.

Langzame transitie

De vraag naar duurzame oplossingen blijft toenemen en zal op den duur leidend zijn. Niet alleen de markt wil dit, maar ook de overheid eist dit van organisaties (denk hierbij aan BENG-eisen) Veel organisaties zijn nog niet goed voorbereid op de transitie naar duurzamere productiemethodes omdat bestaande processen hierin niet voorzien. Hierdoor krijgt een organisatie te maken met vraagstukken met betrekking tot informatie en documentatie. Deze informatie dient vastgelegd worden maar ook presenteer- bruikbaar zijn.

Effectieve duurzaamheids-analyses

6D kan snelle en betrouwbare ondersteuning leveren voor de verschillende duurzaamheidsdimensies (ecologisch, economisch en sociaal). Eenvoudig goede inschattingen maken voor alternatieve design keuzes die duurzamer zijn. Inzicht krijgen in de energiebehoeften van objecten zoals de behoefte voor koeling of verwarming, dit geeft ook de mogelijkheid om energiekosten door te rekenen binnen verschillende tijds-frames van de levenscyclus van het bouwproject. Eenvoudig inzicht krijgen in de levensfase van het object, visualiseren wanneer objecten aan vervanging toe zijn of wanneer onderhoud noodzakelijk is. Daarnaast geven we de mogelijkheid om producten in verschillende de levenscycli te visualiseren, waarin een bouwfase een andere energiebehoefte heeft dan de gebruiksfase, maar ook een andere ecologische impact, economische impact en sociale impact.

Neem controle over uw projectkosten en visualiseer de liquiditeit in een 5D BIM model

In één beweging naar het tijdframe van uw keuze!

Waarom stoppen bij 5D. Bepaal uw eigen combinatie.

Voordelen op een rij

Duurzaamheid gevisualiseerd

Of het nou gaat om de ecologische impact, economische impact of sociale impact van designkeuzes, visualiseer deze snel en eenvoudig op een BIM-model.

Controle op onderhoud

Krijg controle op onderhoud door inzichtelijk te maken wanneer objecten toe zijn aan vervanging, wat de gemiddelde levensduur is en wanneer een object is geproduceerd, en stuur hiermee op onderhoudsprocessen.

Duurzame transitie

Levenscyclus-management maakt het ook mogelijk om gegevens met betrekking tot end-of-life van bouwprojecten tijdig te visualiseren. Plot de materiaalwinsten uit recycling op uw model wanneer deze end-of-life zijn.

Communiceer energiebehoeften

Optimaliseer design keuzes door inzichtelijk te maken wat de energiebehoeften van objecten zijn. Of het nou gaat om energiebehoeften tijdens de constructie of tijdens de gebruiksfase, communiceer de energie behoeften eenvoudig naar stakeholders door deze te plotten op een 3D-model.

Verschillende perspectieven

Door objecten te bekijken in verschillende levenscycli wordt direct inzichtelijk wat de impact is van het project op de duurzaamheid binnen de relevante levenscyclus. Voorkom een overload aan informatie en visualiseer alleen de relevante informatie.

Standaard-onafhankelijk

Of het nou bestaande standaarden zijn die weergegeven moeten worden, of standaarden die belangrijk zijn voor uw eigen organisatie, beide is mogelijk.