5D beheer kosten

In de basis biedt 5D-visualisatie inzicht in het kostenaspect van een project. Het gaat hier om de kosten van een component, grondstof, maar ook menselijke middelen die benodigd zijn om een component te fabriceren. Het kunnen plotten maar ook bijstellen van deze informatie op basis van een 3d-model geeft een nauwkeuriger beeld van de totale verwachtte maar ook daadwerkelijke financiële positie van een project. (Liquiditeit organisatie)

Onvoldoende inzicht

Kosten overschrijdingen bij infrastructurele projecten en bij bouwprojecten zijn aan de orde van de dag. Materiaal dat niet voldoet, een zwakke terugkoppeling van wijzigingen zoals materiaalprijzen en kwaliteit leidt tot onverwachte kosten bij deze projecten.  Maar ook onnauwkeurige inschattingen met betrekking tot engineeringskosten. Daarnaast zit er vaak een lange periode tussen de voorcalculatie en de uitvoering, hierdoor verschillen materiaal en resourcekosten. Dit effect werkt sterker door wanneer de grondstoffenmarkt sterk fluctueert.

Effectieve kostenbeheersing

Doordat kostenramingen op 3D-modellen kunnen worden doorgevoerd en deze in real-time beschikbaar zijn voor verschillende actoren wordt het kostenaspect op een project nauwkeuriger. De verschillen tussen kosten bij de initiële inschatting en daadwerkelijke kosten gaan omlaag. Door resources te plotten op een 3d-model worden ook de risico’s sneller duidelijk en zijn worden kennis-onzekerheden beperkt. Ook is het mogelijk om wijzigingen voortkomende uit de grondstoffenmarkt direct te laten doorrekenen op materiaal dat gebruikt is op het model. In combinatie met 4D-BIM kun je de liquide positie van een project op ieder tijds-frame plotten.

Neem controle over uw projectkosten en visualiseer de liquiditeit in een 5D BIM model

In één beweging naar het tijdframe van uw keuze!

Waarom stoppen bij 5D. Bepaal uw eigen combinatie.

Voordelen op een rij

Visualisatie kostenplaatje

Door de kostencalculatie te koppelen aan een 3D-model wordt het kosten-verloop op een realistische manier gevisualiseerd. Waardoor ook direct inzichtelijk is waar binnen het model de kosten naartoe gaan.

Control op projecten

Door inzicht in de kosten en het verloop hiervan op een project heb je controle over de liquiditeit van je organisatie op ieder gewenst tijd-frame van je project.

Accurate ramingen

Schattingen kunnen snel en accuraat gedaan worden. Ook deel-uitsnedes van een project zijn makkelijker op kosten in te schatten met slechts een paar kliks. Visualiseer met gemak wat de grootste kostenposten zijn binnen projecten.

Bevordering samenwerking

Het modeleren van kosten op 3D-modellen bevordert samenwerking en het helpt het managen van projecten. Wijzigingen op een gecentraliseerd model werken door in de hele organisatie waardoor iedereen inzicht verwerft

Snellere conceptualisatie

Project conceptualisatie wordt makkelijker met het hebben van kosten-informatie in vroegtijdige stadia van projecten. Dit geeft ook opties om vergelijkbare onderdelen te beoordelen op verschillen in kosten en design.