Realisatie van maximale toegevoegde waarde en flexibiliteit

“Het samen met onze klanten realiseren van maximale toegevoegde waarde en flexibiliteit is geborgd in de drie pijlers van onze dienstverlening: mensen, proces en technologie.”

Relevant blijven

Simplylogic gelooft dat om relevant te blijven in een veranderende omgeving, zowel het nastreven van maximale toegevoegde waarde als de flexibiliteit daarin cruciaal is. Onze missie is niet voor niets “samen waarde creëren”. Het samen met onze klanten realiseren van maximale toegevoegde waarde en flexibiliteit is geborgd in de drie pijlers van onze dienstverlening: mensen, proces en technologie.

Mensen

Onze consultants zijn opgeleid om uw bedrijfsprocessen te doorgronden. Maar u daarnaast ook uit te dagen en met u mee te denken over procesoptimalisatie. Vanuit de focus op het maximaliseren van toegevoegde waarde zullen ze u dwingen om ideeën te toetsen aan de business case. Daarnaast realiseren zij procesondersteunende software, zonder te programmeren (zie ‘technologie’). In ieder projectteam zorgen wij voor de juiste balans, om efficiënt te kunnen functioneren en samen de gewenste resultaten te behalen.

Proces

Onze projecten starten met een ontwerpfase. Tijdens de realisatie van onze projecten hanteren wij vervolgens de SCRUM ontwikkelmethodologie. Dit betekent onder andere dat:

  • De applicatie ontwikkeling zal plaatsvinden in de vorm van korte iteraties, genaamd sprints. Een sprint heeft een duur van twee tot vier weken, waarbinnen het opleveren van werkende functionaliteit centraal staat. Hierdoor kan al vroeg in het project worden getest, feedback worden verwerkt en worden bijgestuurd waar nodig.
  • De uitvoering van projecten is gebaseerd op basis van een ‘timebox’. Gezamenlijk definiëren we een project waarin het budget, de doorlooptijd en de kwaliteit vast staan maar de functionaliteit flexibel is. Het bijsturen op de te ontwikkelen functionaliteit kan door middel van deze aanpak op ieder moment. Dit is nodig omdat de wereld continu verandert en voortschrijdend inzicht tot nieuwe of aangepaste wensen kan leiden. Omdat alles mogelijk is, maar niet alles waarde toevoegt, is het toetsen van wensen aan de business case cruciaal.
  • De eindgebruikers van de applicatie vanaf het begin bij het project te betrekken. Conform de SCRUM ontwikkelmethodologie wordt in uw organisatie een product owner benoemd, die verantwoordelijk is voor welke functionaliteit er gerealiseerd zal worden en wat de prioriteiten zijn. Uw medewerkers weten immers het beste hoe de meeste waarde kan worden toegevoegd. Daarnaast creëert deze aanpak eigenaarschap en draagvlak, wat cruciaal is voor de uiteindelijke uitrol van de applicatie.

Technologie

Digitale transformatie draait om het zodanig inzetten van technologie dat mensen worden vrijgemaakt voor meer complexe werkzaamheden. Het resultaat daarvan is maximale toegevoegde waarde. Om die reden realiseren wij al onze oplossingen met het Mendix low-code applicatieplatform. Mendix is modelgedreven, wat betekent dat onze consultants modellen opstellen, die automatisch naar werkende software worden omgezet. Dit stelt ons niet alleen in staat om met bedrijfskundigen software te realiseren, maar maakt ook het ontwikkelproces vele malen sneller vergeleken met programmeren. Omdat modellen snel te doorgronden zijn, bevordert het de aanpasbaarheid en flexibiliteit van applicaties en de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen in het project.

Terug naar het overzicht