Digitale transformatie in de bouw

“In de bouw spelen meerdere uitdagingen, zoals productieverhoging en verduurzaming. Technologie is een middel dat kan worden ingezet om een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstellingen.” 

Strategische thema’s

Iedere organisatie heeft strategische thema’s. Simplylogic vertaalt strategische thema’s naar oplossingen, op maat. Het valt ons op dat er in de bouw op veel strategische thema’s winst te behalen valt door medewerkers en bedrijfsprocessen beter te ondersteunen. Bijvoorbeeld:

  • Er is sprake van een sterk spanningsveld is tussen vraag van de markt en aanbod vanuit de sector. De vraag vanuit de markt is groot, maar de arbeidstekorten ook. Dit zorgt voor hogere bouwkosten en lagere marges. Eén van de oplossingen voor deze uitdaging is het verhogen van de efficiëntie. Dit kan worden bereikt met digitale transformatie: het inzetten van technologie om uw mensen vrij te maken voor meer complexe taken. Met moderne technologieën en nieuwe werkwijzen zorgt u voor meer productiviteit, rendement, flexibiliteit en schaalbaarheid. Uw organisatie wordt daarmee toekomstbestendig.
  • Er is steeds meer aandacht voor het welzijn en de veiligheid van de werknemers. De werkzaamheden worden steeds veiliger en minder arbeidsintensief gemaakt. Het voldoen aan de hedendaagse richtlijnen en standaarden (compliance) vraagt om nauwkeurige vastlegging van informatie, op een zo efficiënt mogelijke manier.
  • Dankzij industrialisatie, modulaire bouw en prefabricage heeft de sector in steeds grotere mate te maken met productieprocessen. Hierin kan efficiëntie worden behaald door deze processen op maat te ondersteunen met slimme technologie en slimmer samen te werken met ketenpartners (door middel van ketenintegratie).
  • Duurzaamheid is een maatschappelijk thema dat de bedrijfsvoering beïnvloedt. Bedrijven, particulieren en de overheid vragen op verschillende fronten om (traceerbare) duurzaamheid. Wanneer u over de juiste data beschikt, beschikt u over belangrijk inzicht en de juiste stuurinformatie.
  • Er zijn volop technologische ontwikkelingen die uw potentieel kunnen vergroten, zoals internet of things, augmented reality en BIM. De technologie is echter niet de oplossing; dat is namelijk het succesvol ondersteunen van uw medewerkers en bedrijfsprocessen met behulp van technologie.

Oplossingen

In veel gevallen worden medewerkers en bedrijfsprocessen ondersteund door software die niet flexibel genoeg is om mee te veranderen met de organisatie en haar omgeving. In de hedendaagse, snel veranderende, wereld blijven daardoor veel kansen liggen. Zo kunnen medewerkers efficiënter worden ondersteund, informatiestromen worden geautomatiseerd en klanten slimmer van informatie worden voorzien. Hiermee vergroot u uw potentieel en komen uw bedrijfsdoelstellingen binnen handbereik. Enkele voorbeelden van oplossingsrichtingen op basis van bovengenoemde strategische thema’s:

  • Verlaging van de administratieve last met behulp van een applicatie die het inkoopproces ondersteunt voor uitvoerders op de bouwplaats. Hiermee digitaliseert u bijvoorbeeld het bestellen en inboeken van goederen en optimaliseert u het accorderen van facturen.
  • Verhoging van de efficiëntie op de bouwplaats en verlaging van de faalkosten met behulp van een mobiele applicatie voor bouwplaatsautomatisering. Hiermee digitaliseert u bijvoorbeeld het vastleggen van opleverpunten en uitzetten van acties bij collega’s of onderaannemers.
  • Het borgen van compliance, bijvoorbeeld gericht op Veiligheid, Gezondheid en Milieu, met behulp van een (mobiele) applicatie waarmee eenvoudig richtlijnen, procedures, documentatie en formulieren kunnen worden gedeeld met de juiste personen.
  • Het verhogen van de klanttevredenheid en de efficiëntie van de klantenservice met behulp van een klantportaal, waarmee communicatie wordt gestroomlijnd.

Uw thema’s

Wat zijn de thema’s tijdens uw MT-vergaderingen? Wat zijn uw uitdagingen? Is uw organisatie op het gebied van mensen, processen en technologie flexibel genoeg om aan zich te kunnen passen aan de veranderende omgeving?

Wij denken graag, geheel vrijblijvend, met u mee.

Terug naar het overzicht