Digitale transformatie in de bouw

“In de bouw spelen meerdere uitdagingen, zoals productieverhoging en verduurzaming. Technologie is een middel dat kan worden ingezet om een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstellingen.” 

Strategische thema’s

De bouw verandert in hoog tempo en dat zorgt voor strategische thema’s in uw organisatie.  Met behulp van digitale transformatie kunt u invulling geven aan deze thema’s. Bijvoorbeeld:

  • Er is sprake van een sterk spanningsveld tussen vraag van de markt en aanbod vanuit de sector. De vraag vanuit de markt is groot maar daarnaast de arbeidstekorten ook. Dit zorgt voor hogere bouwkosten en lagere marges. Eén van de oplossingen voor deze uitdaging is het verhogen van de efficiëntie, waar efficiënte procesondersteuning cruciaal voor is.
  • Dankzij industrialisatie, modulaire bouw en prefabricage heeft de sector in steeds grotere mate te maken met productieprocessen. Hierin kan efficiëntie worden behaald door deze processen op maat te ondersteunen met slimme technologie en slimmer samen te werken met ketenpartners (door middel van ketenintegratie).
  • Duurzaamheid is een maatschappelijk thema dat de bedrijfsvoering sterk beïnvloedt. Bedrijven, particulieren en de overheid vragen op verschillende fronten om (traceerbare) duurzaamheid. Circulair bouwen is daar onder andere een resultaat van en vraagt om een nieuwe manier van werken en samenwerken. Met de juiste ondersteuning van de bijbehorende processen beschikken u en uw ketenpartners over de juiste data. Zodoende geeft dit belangrijk inzicht en de juiste stuurinformatie.
  • Er is steeds meer aandacht voor het welzijn en de veiligheid van de werknemers. De werkzaamheden worden steeds veiliger en minder arbeidsintensief gemaakt. Het voldoen aan de hedendaagse richtlijnen en standaarden (compliance) vraagt om nauwkeurige vastlegging van informatie, op een zo efficiënt mogelijke manier.
  • Er zijn volop technologische ontwikkelingen die uw potentieel kunnen vergroten, zoals internet of things, augmented reality en BIM. De technologie is echter niet de oplossing; dat is namelijk het succesvol ondersteunen van uw medewerkers en bedrijfsprocessen met behulp van technologie.

Digitale transformatie in de bouw

In veel gevallen worden medewerkers en bedrijfsprocessen ondersteund door software die niet flexibel genoeg is om mee te veranderen met de organisatie en haar omgeving. In de hedendaagse, snel veranderende wereld blijven daardoor veel kansen liggen. Zodoende kunnen medewerkers efficiënter worden ondersteund, informatiestromen worden geautomatiseerd en klanten slimmer van informatie worden voorzien. Digitale transformatie in de bouw draait om het slim inzetten van technologie, zodat mensen worden vrijgemaakt om meer complexe taken uit te voeren. Hiermee blijft u flexibel, vergroot u uw potentieel en komen uw bedrijfsdoelstellingen binnen handbereik.

Meer weten over digitale transformatie? Lees het in ons gratis whitepaper!

Uw thema’s

Wat zijn de thema’s tijdens uw MT-vergaderingen? Wat zijn uw uitdagingen? Is uw organisatie op het gebied van mensen, processen en technologie flexibel genoeg om aan zich te kunnen passen aan de veranderende omgeving?

Wij denken graag, geheel vrijblijvend, met u mee.

Terug naar het overzicht