Bedrijfsprocessen optimaliseren? Het begint met de ontwerpfase

“Wij zijn ervan overtuigd dat visualisatie een veel effectiever, efficiënter en plezieriger middel is voor verwachtingsmanagement dan tekst. Daarom stellen wij een visueel ontwerp op, in de vorm van schermontwerpen van de te realiseren applicatie.”

Uw bedrijfsprocessen optimaliseren

Voor de bouw van een woning begint u met een bouwtekening. Daarmee bepaalt u de gewenste situatie. Voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het realiseren van procesondersteunende software is dat niet anders. Maar hoe ontwerpt u de juiste oplossing? Hoe ziet zo’n tekening eruit? Hoe komt hij tot stand en welke informatie is daarin relevant? Kortom, hoe zorgt u voor maximale toegevoegde waarde? In dit artikel beschrijven wij onze visie op deze cruciale fase.

Ontwerpfase

Tijdens een ontwerpfase geven wij samen met u vorm aan de gewenste situatie. Het zijn immers uw medewerkers die kennis hebben van het (huidige) proces. Daarom zijn zij ook waardevol voor de ondersteuning daarvan en het benoemen van verbetermogelijkheden. Met de betrokkenen uit uw organisatie houden wij daarom enkele workshops. Binnen deze workshops komen minimaal de volgende onderwerpen naar voren.

Bedrijfsdoelstellingen

Wat zijn de doelstellingen van uw organisatie? Dit is allesbehalve een alledaagse vraag. De bedrijfsdoelstellingen vormen namelijk de fundering van de te ontwerpen oplossing. Wilt u bijvoorbeeld een innovatieve speler zijn in uw branche? Of juist ultieme klanttevredenheid realiseren? Een maatschappelijke rol vervullen of concurreren op prijs?

Strategie

Uw strategie bepaalt de weg naar uw doelstellingen en vormt daarmee een kader voor de ontwerpfase. De uiteindelijke oplossing dient bij voorkeur bij te dragen aan het behalen van uw organisatiedoelstellingen. Aan de hand van de bedrijfsdoelstellingen en strategie wordt richting gegeven aan de oplossing.

Bedrijfsproces

Vervolgens richten we ons op het bedrijfsproces. Hierin kijken we kritisch naar de gewenste situatie en hoe deze ondersteund dient te worden. Welke activiteiten vinden er plaats? Hoe kunnen deze activiteiten het beste worden ondersteund? Op basis hiervan wordt gezamenlijk de benodigde functionaliteit van de software bepaald.

Gebruikers

De kunst van digitale transformatie is het slim inzetten van technologie. Op die manier kunnen mensen worden vrijgemaakt om meer complexe taken uit te voeren. De vraag is daarom: welke informatiebehoeften hebben gebruikers? En welke rollen kunnen er worden onderscheiden? Samengevat: hoe kan technologie gebruikers zo goed mogelijk ondersteunen?

Informatiestromen

Efficiënt samenwerken vereist onder andere het uitwisselen van informatie. Hoe kan daarin handwerk worden geëlimineerd? Met welke andere afdelingen binnen uw organisatie en externe partijen gaat men communiceren en op welke manier? Door deze vragen te beantwoorden kunnen systemen efficiënter informatie gaan uitwisselen.

Applicatielandschap

Welke applicaties spelen een rol in uw organisatie? Maar vooral: hoe verhouden die applicaties zich tot de te realiseren applicatie? Welke technische aspecten zijn relevant voor de uitwisseling van informatie?

Verwachtingsmanagement

Met behulp van de workshops ontstaat een gezamenlijk beeld van de oplossing. Wij zijn ervan overtuigd dat visualisatie een veel effectiever en plezieriger middel is voor verwachtingsmanagement dan tekst. Daarom stellen wij een visueel ontwerp op in de vorm van schermontwerpen van de applicatie. Iedere workshop presenteren wij dit ontwerp en vergaren wij feedback. Dit zodat er aan het eind van de ontwerpfase voor alle betrokkenen een duidelijk beeld is van wat er gerealiseerd zal worden.

Begin vandaag nog met uw bedrijfsprocessen te optimaliseren

Wederzijds begrip van de te realiseren oplossing is niet alleen cruciaal om de verwachtingen te managen. Het biedt ook de mogelijkheid om een realistische begroting op te stellen voor de realisatie. Aan de hand van de begroting kan vervolgens de business case getoetst worden. Welke waarde levert de oplossing en welke kosten zijn ermee gemoeid? Onze visie is ‘Samen waarde creëren’ en daarom vinden wij een positieve business case erg belangrijk. Wie heeft er immers belang bij een oplossing die geen waarde levert?

Samen met ons een applicatie ontwerpen om uw mensen en bedrijfsprocessen te ondersteunen?

Neem contact op!

Terug naar het overzicht