Thema’s

Bedrijfsprocessen optimaliseren? Het begint met de ontwerpfase

“Wij zijn ervan overtuigd dat visualisatie een veel effectiever, efficiënter en plezieriger middel is voor verwachtingsmanagement dan tekst. Daarom stellen wij een visueel ontwerp op, in de vorm van schermontwerpen van de te realiseren applicatie.”

Lees meer

Realisatie van maximale toegevoegde waarde en flexibiliteit

“Het samen met onze klanten realiseren van maximale toegevoegde waarde en flexibiliteit is geborgd in de drie pijlers van onze dienstverlening: mensen, proces en technologie.”

Lees meer

Slimme automatisering in de logistiek

“De logistiek staat permanent onder druk en verandert continu. In deze omgeving levert automatisering alleen een bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen indien deze flexibel is en waardevol blijft.”

Lees meer

Digitale transformatie in de bouw

“In de bouw spelen meerdere uitdagingen, zoals productieverhoging en verduurzaming. Technologie is een middel dat kan worden ingezet om een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstellingen.”

Lees meer

De valkuilen van pakketselecties

“De grootste valkuil is dat in processen die snel veranderen vaker de behoefte zal ontstaan om het ondersteunende pakket te wijzigen, terwijl precies in deze situaties een standaardpakket niet de oplossing is.”

Lees meer

Digitale transformatie

“De reis naar digitaal opereren met de snelheid en wendbaarheid om snel te veranderen. Technologie inzetten om efficiënte processen te creëren en mensen vrij te maken om meer complexe taken uit te voeren.”

Lees meer